Home /

ƏDV ilə bağlı seminar.

Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotu seminarı.

Kommersiya müəssisələrində vergitutma mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirakçıların aktivliyi sayəs ...

Ətraflı oxu

Məqalələr

Təsisçi statuslu şəxslərdən təsisçisi olduğu müəssisəyə borc vəsaitlərinin verilməsi.

Adətən, müəssisənin cari fəaliyyəti zamanı maliyyə sıxıntıları baş verdiyi halda borc verənlərdən borc vəsaitləri a ...

Ətraflı oxu

Vergi Məcəlləsində "Beynəlxalq daşıma" anlayışına dəyişiklik edilib.

Əvvəlki anlayış: Beynəlxalq daşıma — yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respu ...

Ətraflı oxu

Birbaşa və dolayı vergilər

Müəllif: Vəliyev Sadiq   Vergitutma zamanı vergilər birbaşa və dolayı vergilərə bölünür. ...

Ətraflı oxu

Vergi uçotuna durmadan fəaliyyətə görə Maliyyə Sanksiyası

Vergi orqanında uçota durmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsə hansı vergi cərimələri tətbiq ...

Ətraflı oxu

1 Rasul Suleymanov
95% Complete
95%
2 Shemshed Ehmedli
93% Complete
93%
3 Mahir Cafarov
93% Complete
93%
4 Elviya Veliyeva
91% Complete
91%
5 Zeyneb Aliyeva
88% Complete
88%
6 Togrul Sadikhov
88% Complete
88%
Abunə ol